Psihotisko traucējumu prevencija. Dr. Liene Vītola (mentori dr. Liene Sīle un prof. Māris Taube)