Pulmonālā hipertensija pacientiem ar kreisā kambara mazspēju. Dr. med. Ainārs Rudzītis