Rekomendācijas jaundzimušo, kuru mātes ir inficētas ar COVID -19, aprūpei dzemdību iestādēs. Amanda Smildzere, neonatoloģe, pediatre