Sistēmiskā terapija onkoloģijā. Dr. med. Aija Geriņa-Bērziņa, onkoloģe ķīmijterapeite