Šoka ārstēšanas principi, Sigita Kazūne, anesteziologs, reanimatologs