Trauksmes etiopatoģenēzes mūsdienīga izpratne un diagnostika. Prof. Māris Taube