Vidusjūras vs Ziemeļjūras diēta. Sirdij draudzīgie produkti Latvijā. Dr. med. Iveta Mintāle, kardioloģe, klīniskā fizioloģe