Viegli kognitīvi traucējumi – diagnoze, klīnika, terapija. Dr. Ieva Everte, ārste-rezidente psihiatrijā