Žurnāli ārstiem un pacientiem – to nozīme veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanā: Pēteris Apinis, žurnāla “Latvijas Ārsts” redaktors, World Medical Journal redaktors