Par mums

Ārstniecības personu tālākizglītības institūts (Postgraduate Institute of Healethcare Practicioners) ir izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde, kas ciešā sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību izstrādā un īsteno profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ārstniecības personu tālākizglītības institūts piedāvā apgūt tālmācības kursus un klātienes kursus. Tālmācības kursus ir iespēja apgūt šeit, vietnē www.kursiarstiem.lv, kā videokursus. Klātienes kursus Jūs varat atrast un apmaksāt šeit un apmeklēt klātienes grupās, kas lielākoties tiek īstenotas Latvijas Āstu biedrības telpās Rīgā, Skolas ielā 3.

Ārstniecības personu tālākizglītības institūtā lekcijas lasa tikai specialitātes līderi un atzītas personības. Visas īstenotās izglītības programmas ir atbilstošas ārstniecības personu tālākizglītībai, kas nepieciešamas darbā uz pierādījumiem balstītas ārstniecības nodrošināšanai.

Ārstniecības personu tālākizglītības institūta īstenotās izglītības programmas ir ieguvušas medicīniskās tālākizglītības punktu apstiprinājumu Latvijas Ārstu biedrībā, Latvijas  Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībā, Latvijas Māsu asociācijā, atsevišķos gadījumos arī Latvijas Farmaceitu biedrībā. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” Ārstniecības personu tālākizglītības institūta izsniegtās apliecības par kursu apgūšanu tālmācībā šajā vietnē un klātienē izmantojamas ārstniecības personu sertifikācijai  un resertifikācijai.

Ārstniecības personu tālākizglītības institūts fiziskas personas datu apstrādi veic saskaņā ar pašu izstrādātun un apstiprinātu  Privātuma politiku.