Kursi

Antra Plane 9 Lekcijas , , , , 30.00€

Cienījamie treneri! Ar LSFP ir saskaņotas 8 stundas par konferenci “Fiziskās aktivitātes bērniem skolas vecumā”. Iesniedzot dokumentus uz resertifikāciju, uzrādiet apliecību, kas pieejama Jūsu profilā Latvijas Ārstu biedrībā lab.arstubiedriba.lv Jautājumu…

Anda Jēgere 6 Lekcijas , 20.00€

Atvainojamies un brīdinām – šajā sēdē ir iekļauta viena LPA atbalstītāja lekcija.