Antimikrobā rezistence un tās ierobežošanas iespējas. Konference notikusi 2021. gada 19. februārī