Covid-19 komplikācijas. Konference notikusi 2022. gada 9. aprīlī