Starpdisciplinārā konference. Konference notikusi 2023. gada 21. jūlijā