Militārās medicīnas darbība krīzes apstākļos. Seminārs noticis 2022. gada 12. martā