Starpdisciplinārā konference. Konference notikusi 2023. gada 16. jūnijā