Kā vispārīgā datu regula (GDPR), joprojām, ietekmē ārsta ikdienas saziņu ar pacientiem. Agnis Škuškovniks, mg.sc.comp., docents, Alberta Koledža. Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, jauno tehnoloģiju un medicīnas jomā