IEPRIEKŠPĀRDOŠANA “JAUNĀKĀS PIEEJAS I UN II TIPA CUKURA DIABĒTA UN METABOLĀ SINDROMA ĀRSTĒŠANĀ”

Konferences ieraksts tiks publicēts mēneša laikā pēc konferences norises