Kā (sa)dzīvot? Psihoemocionāls atbalsts un motivācija – psihoterapeitiska pieeja pacientam ar cukura diabētu. Agija Tomme, psihoterapijas rezidente, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes docētāja