IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ starpdisciplinārā konference “NEATLIEKAMIE STĀVOKĻI MEDICĪNĀ”

Ieraksts tiks ievietots mēneša laikā pēc konferences norises