Perifērie nervu bloki traumas apstākļos. Dr. med. Iveta Golubovska, anestezioloģe, reanimatoloģe, algoloģe; Latvijas Universitāte Medicīnas fakultātes docente