Alerģiju testēšana pacientiem ar Covid-19 vakcīnu alerģijas risku. Lāsma Lapiņa, alergoloģe, interniste