Apziņas traucējumi insulta gadījumā. Dr. med. Guntis Karelis, neirologs; Rīgas Stradiņa universitātes profesors