Bariatriskā ķirurģija un miega apnoja. Maksims Mukāns, ķirurgs

Back to: Obstruktīvas miega apnojas dažādie aspekti. Konference notikusi 2021. gada 13. martā