Cilmes šūnas un reģeneratīvā medicīna. Ēriks Jakobsons, biologs