Covid-19 pandēmijas ietekme uz pusaudžu psihisko veselību. Dr. med. Laura Ķevere, bērnu psihiatre, psihiatre