Demielinizējošas slimības – mūsdienīga taktika; dr.med.Daina Pastare, neiroloģe