Diagnostikas iespējas onkoloģijā; asoc. profesore Dace Baltiņa, onkologs, ķīmijterapeits