Dialīzes pacientu uzraudzība un terapijas iespējas. Maija Motivāne, nefroloģe, interniste; Rīgas Stradiņa universitātes docētāja