Diskusija. Prof. U. Dumpis, prof. A. Krams, M. Madelāne, K. Rācenis