Dzīve balansā un psihiskā veselība. 9 faktori. 1. no 4 lekcijām. Lektors psihoterapeits Juris Batņa