Elpceļu infekciju aktualitātes pieaugušajiem. Dr. med. Monta Madelāne, infektoloģe; Rīgas Stradiņa universitātes docētāja