EVOlūcija redzes korekcijā; Ilze Šveiduka, oftalmologs