Globāli un lokāli attīstības scenāriji medicīnā un sabiedrības veselībā; dr.med.h.c. Pēteris Apinis, veselības aprūpes vadības ārsts

Back to: Reģionālā starpdisciplinārā konference Talsos; notikusi 2017.gada 27.maijā