Invazīvā kardioloģija endovaskulārā ķirurga skatījumā (krievu val.); Nikolajs Strigo, endovaskulārais ķirurgs, Republikas zinātniski praktiskais cenrs “Kardioloģija”