Kas ārstam jāzina par latentas tuberkulozes infekcijas diagnostiku un ārstēšanu. Ilze Pētermane, pneimonoloģe, interniste