Kataraktas ķirurģija. Dr. med. Juris Vanags, oftalmologs; Rīgas Stradiņa universitātes docents