Mazkustība – tautas sports un profesionālais sports; Mareks Osovskis, fizioterapeits