Pēdas pareiza funkcionēšana kā priekšnoteikums sporta traumu novēršanā. Jānis Pelnis, tehniskais ortopēds