Pietiekamas zināšanas par neatliekamo palīdzību sabiedrībā – būtisks priekšnoteikums daudzu neatliekamu stāvokļu un nāves gadījumu novēršanā; profesors Andrejs Ērglis, kardiologs