Sirds mazspēja ar saglabātu vai samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju – izpratnes un ārstēšanas paradigma. Dr. med. Ainārs Rudzītis, kardiologs; Latvijas Universitātes docents