Mutes dobuma un sakņu kanālu mikrobioloģija endodontista skatījumā. Doc. Anda Mindere-Gūbele, endodontiste; Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības fakultātes Endodontijas programmas vadītāja