Vai slīkstošā glābšana ir tikai paša slīcēja rokās? Īsa pamācība palīdzības sniegšanā/atdzīvināšanā slīkšanas gadījumos. Anita Makarovska, neatliekamās palīdzības ārste, kardioloģe