Vai un kad lietojam jēdzienus kardio-renālais vai nefro – kardiālais sindroms? Dr. med. Aivars Pētersons, nefrologs; Rīgas Stradiņa universitātes profesors