Category Archives

Pacients ar multiplu traumu pirmsslimnīcas etapā

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma Pacients ar multiplu traumu pirmsslimnīcas etapā 8 stundas (8TIP); autors: Aleksejs Višņakovs 2015.gada ziemā no...

Pacients ar multiplu traumu pirmsslimnīcas etapā

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma Pacients ar multiplu traumu pirmsslimnīcas etapā 8 stundas (8TIP); autors: Aleksejs Višņakovs 2015.gada ziemā no...