Pacients ar multiplu traumu pirmsslimnīcas etapā

Pacients ar multiplu traumu pirmsslimnīcas etapā

Pacients ar multiplu traumu pirmsslimnīcas etapā

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma

Pacients ar multiplu traumu pirmsslimnīcas etapā

8 stundas (8TIP); autors: Aleksejs Višņakovs

2015.gada ziemā no pl.9.00, Rīgā, Skolas ielā 3

Maksa par kursu apmeklējumu EUR 29,04 (EUR 24,00+PVN)

Lekcijas:

  1. Smagu traumu guvušā pacienta primārās novērtēšanas biežākās kļūdas
  2. Atsāpināšana un infūzijas terapija pacientam ar multiplu traumu
  3. NMP īpatnības traumu guvušai grūtniecei
  4. Ilgstoša saspieduma sindroms

Prakses:

  1. Vaskulāras pieejas nodrošināšana dažādās klīniskās situācijās
  2. Cietušā ar multipliem ievainojumiem imobilizācijas varianti
  3. Ārējās asiņošanas apturēšana dažādu ievainojumu gadījumos
  4. Grūtā intubācija

*********************

Pieaugušo neformālās tālākizglītības programma

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna.
Pirmsslimnīcas etaps

24 stundas (24TIP)
2014.gada 2. un 3.decembrī no pl.12.30

Maksa par kursu apmeklējumu 82,64EUR (48,00+PVN=  LVL 58,08)

Norises vieta: Skolas iela 3, Rīga, LĀB telpas
Programmas mērķis: pilnveidot zināšanas un praktiskās iemaņas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā pacientiem pirmsslimnīcas etapā dažādās klīniskās situācijās ikdienā un ārkārtas medicīnisku situāciju gadījumos.
Programmas ietvaros klausītāji apgūs:
–    pieaugušo atdzīvināšanas algoritmus (universālo atdzīvināšanas, kambaru fibrilācijas, asistolijas un bezpulsa elektriskās aktivitātes); bērnu un zīdaiņu reanimācijas pamatus; bērnu un zīdaiņu elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas izsīkuma pazīmes, lai atpazītu akūtas situācijas pediatriskā praksē; pieaugušo elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas mazspējas pazīmes, lai atpazītu neatliekamas situācijas kardioloģijā, neiroloģijā u.c.
Programmas lektori ir pieredzējuši ārsti kardiologi, anesteziologi reanimatologi, traumatologi.

Pēc sekmīgas programmas apguves izglītojamie saņem apliecību.