Starpdisciplinārā konference. Konference notikusi 2023. gada 15. decembrī