Zāļu kombinēšana pacientiem ar hroniskām slimībām akūtu slimību gadījumā – ko jāņem vērā? Dr. pharm. Inese Sviestiņa, klīniskā farmaceite; Latvijas Universitātes docente