Mūsdienīga pieeja hroniska noguruma diagnostikai un novērtēšanai. Jānis Mednieks, neirologs; Rīgas Stradiņa universitātes docētājs