IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ starpdisciplinārā konference “POLITRAUMAS”

Ieraksts tiks ievietots mēneša laikā pēc konferences norises